Kategorie

Informace

Hledat v blogu


Současné trendy muškaření a jeho perspektivy

Současné trendy muškaření a jeho perspektivy

Současné trendy muškaření a jeho perspektivy

5. celostátní muškařský seminář, Karlovy Vary, 1995

  Jsou trendy módní, jsou trendy, řekl bych, okolnostmi vynucené, jakési výslednice sil různých velikostí a směrů, které na náš muškařský sport v té které době působí. Ty prvé odkazuji muškařským manekýnům, o identifikaci těch druhých bych se chtěl spolu s vámi pokusit.

Lov ryb dna

  Jednoho výrazného posunu jsme nesporně účastníky i aktéry. Je to lov ryb dna. Ať už to byla eutrofizace vod, která vedla k většímu rozvoji řas doprovázenému zvýšením početnosti bentosu, nebo vysoký rybářský tlak, který takovým způsobem ovlivnil ochranné chování ryb, v každém případě jsme přinuceni jít se svou muškou za svou rybou ke dnu. Bohužel, na kráse to muškaření nepřidalo, ale na druhé straně nám to otevřelo nové průhledy do našeho sportu, ovlivnilo vývoj nových druhů umělých mušek; takových, které ještě u našich učitelů stály - pokud existovaly - kdesi na okraji spektra, o šňůrách, návazcích i prutech nemluvě. Kdo dnes zatouží po superkrátkém mušáčku pro lov suchou muškou z vody! A to je památka na Hanse Gebetsroithera, propagátora a autora nového muškařského stylu, ještě živá.

Lov nelososovitých ryb

   Jiná souhra okolností vyvolává čím dál vyšší zájem muškařů o lov jiných ryb, než jsou tradiční „muškařské" ryby - tedy ryby lososovité. Samozřejmě, tloušť, bolen, se loví na mušku již dlouho, ale dnes se muškaří i na štiky, parmy, plotice, ostroretky, okouny, jeseny, candáty, o proudnících a ouklejích nemluvě. Dokonce se úspěšně loví muškařením kapr, ryba spojená s představou „bobkaře", nechybí pokusy, a to úspěšné, o lov amura i cejna. Dovolím si tvrdit, že tento trend není nějakým módním výstřelkem, že je to také výsledek jakéhosi „vytěsňování" muškařů z tradičních revírů. Je to jednak reakce na naši rostoucí početnost, jednak podvědomé tušení neblahé budoucnosti. Budoucnosti, kterou nám - kéž bych byl špatným prorokem - uchystají nové zákony upravující majetkoprávní vztahy k vodám. Stačí se rozhlédnout po světě a zjistíme, že nejsme sami, kteří jsou se svou muškovou udicí odkázáni na méně atraktivní revíry. Budiž nám útěchou, že naši mistři světa v muškaření bílou rybu tak „umí", že rybářský chodníček do těchto končin, muškařsky nepříliš známých, budeme mít prošlápnutý. Jistě se mezi nimi najde někdo ochotný se s námi o své nemalé zkušenosti s technikou a taktikou lovu nelososovitých ryb muškařením rozdělit. Zatím jsou zmínky na toto téma roztroušené většinou v časopisecké literatuře a i ty leckdy jen, jak se říká, „vaří z vody".

Muškaření na stojatých vodách

  Třetím činitelem, který nepochybně ovlivní budoucnost našeho muškaření bude rozvoj muškaření na stojatých vodách. Samozřejmě že i to je staronová záležitost. Tento trend nepochybně otevírá cestu rozvoji lovu se streamerem, hlubinnému nymfování, muškaření s vátou šňůrou. Na jezera a přehradní nádrže vede muškaře nejen touha zkusit něco nového, ale rovněž zmíněný tlak na klasické pstruhové revíry a budoucí ceny povolenek na ně. Nejinak tomu bylo a je v kolébce muškaření, Anglii, a o muškařském umu Angličanů na „stojáku" by rovněž mohli říci své naši závodníci. Při této příležitosti nemohu neapelovat na vás všechny, kdo byste svým vlivem ve svých organizacích a v legislativě pomohli prosazovat širší možnosti muškaření z loděk a plavacích kol. Domnívám se, že tento seminář by mohl a měl zformulovat jakýsi apel na rybářské legislativce a připravit půdu pro skutečně efektivní provozování muškařiny na stojatých vodách. A nejen toto! Je nejvyšší čas, aby z rybářského řádu zmizel výklad deklasující muškaření, kdy pohybovou energii muškařské šňůry smí nahrazovat různé nosiče. Asi nejsem jediný svědkem toho, jak hlavně mládež začíná preferovat tzv. „muškaření" se splávkem a jigem jako nástrahou. Těžko pak vychováme pokračovatele dvojnásobných mistrů světa v muškaření!

Dopady trendů na muškařské vybavení

  Nevděčný je život každého prognostika, muškařského zvláště, ale pokud by se trendy, jaké jsem naznačil, ukázaly reálné a nosné, můžeme v muškařských prutech očekávat posun k prutům delším. Třímetrové i delší pruty nebudou žádnou kuriozitou, většinou budou požadovány ve vyšších třídách AFTMA. Tomu pak odpovídající šňůry, přičemž obchod zaznamená zvýšený zájem o šňůry potápivé s různou rychlostí. Objeví se možná i požadavky na šňůry umožňující lov s vátou šňůrou. K tomu budou samozřejmě žádány navijáky s vyšší kapacitou. Sortiment mušek se již dnes mění v prospěch vyššího zastoupení zatížených i nezatížených nymf, streamerů, baků, trubičkových mušek a muškových dráždidel všeho druhu. Ale o tom již byla řeč na semináři v Králíkách.

  Přátelé, nostalgické vzdychání po starých zlatých časech muškařiny nám nepomůže, nic nevyřeší. Posuny v naznačených směrech jsou patrné nebo už „zabydlené" v celé Evropě. Snažme se tedy nejen neustrnout nebo jen kopírovat, ale aktivně se podílet na rozvoji taktiky a techniky lovu muškařením, zvláště ryb nedravých. Díky našim závodníkům v LRU - muška, jejich trenérům a vedoucímu reprezentantů Dr. Karlu Křivancovi máme pro to dobré výchozí postavení.

Posláno v Mladá historie Publikováno 31/08/2015 14:34:46
Váš komentář byl úspěšně odeslán. Děkujeme za komentář!
Přidat komentář
Jméno:*
E-mail:*
Zpráva:*
  Captcha
  Přidat komentář
Designed by OMG Designer, coded by kapsia.com